the time when a person's spirit enters their body to create their life

listen to the pronunciation of the time when a person's spirit enters their body to create their life
İngilizce - Türkçe

the time when a person's spirit enters their body to create their life teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

conception
(Tıp) Gebe kalma, ana rahmine düşme, döllenme
conception
algılanma biçimi
conception
(Tıp) konsepsiyon
conception
(Tıp) ana rahmine düşme
conception
görüş

Ne yazık ki, birçok Rus vatandaşı Kiev'de olanlar hakkında yetersiz görüş sahibidir. - Unfortunately, many Russian citizens have inadequate conception of what is happening in Kyiv.

conception
anlayış
conception
fikir

Yanlış fikirlerin yanlış sonuçlara götürdüğünü unutma. - Don't forget that wrong conceptions lead to wrong conclusions.

conception
kavrayış
conception
düşünce
conception
anlayış görüş
conception
telakki
conception
ana rahmie düşme
conception
{i} kavrama
conception
{i} kavram
conception
{i} başlangıç
conception
(isim) kavrama, fikir, gebe kalma
İngilizce - İngilizce
conception
the time when a person's spirit enters their body to create their life

  Heceleme

  the time when a person's Spir·it enters their bo·dy to cre·ate their life

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi taym hwen ı pırsınz spîrıt entırz dher bädi tı krieyt dher layf

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈtīm ˈhwen ə ˈpərsənz ˈspərət ˈentərz ˈᴛʜer ˈbädē tə krēˈāt ˈᴛʜer ˈlīf/ /ðiː ˈtaɪm ˈhwɛn ə ˈpɜrsənz ˈspɪrət ˈɛntɜrz ˈðɛr ˈbɑːdiː tə kriːˈeɪt ˈðɛr ˈlaɪf/

  Günün kelimesi

  white elephant