the state or quality of being civilized

listen to the pronunciation of the state or quality of being civilized
İngilizce - Türkçe

the state or quality of being civilized teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

civilization
{i} uygarlık

Dünyamız üzerinde çok az yer uygarlık tarafından rahatsız edilmeden kalmıştır. - Very few places on our earth remain undisturbed by civilization.

Çağdaş uygarlık, bilim ve eğitim temeli üzerine dayanmaktadır. - Modern civilization rests on a foundation of science and education.

civilization
{i} medeniyet

Modern medeniyet bilim ve eğitim üzerine kurulmuştur. - Modern civilization is founded on science and education.

Medeniyetimiz bir gün çökecek mi? - Will our civilization collapse one day?

civilization
uygarlaştırma
civilization
modern toplum
civilization
uygarlaşma
civilization
{i} medenileştirme
civilization
{i} medenilik
İngilizce - İngilizce
civilization

He was a man of great civilization.

the state or quality of being civilized

  Heceleme

  the state or qua·li·ty of be·ing ci·vi·lized

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi steyt ır kwälıti ıv biîng sîvılayzd

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈstāt ər ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ˈsəvəˌlīzd/ /ðiː ˈsteɪt ɜr ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ˈsɪvəˌlaɪzd/

  Günün kelimesi

  doolally