the second canonical hour; about 6 a m

listen to the pronunciation of the second canonical hour; about 6 a m
İngilizce - Türkçe

the second canonical hour; about 6 a m teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

prime
{i} en güzel zaman

Tom şu an en güzel zamanında. - Tom is now in his prime.

O, en güzel zamanında öldürüldü. - He was cut down in his prime.

prime
{f} (topa/tüfeğe) ağızotu koymak
prime
(Tıp) İlk, birinci, primus
prime
önemli; başlıca: This has become a prime concern. Önemli bir mesele oldu bu. That's the prime reason why she's come. Onun gelmesinin
prime
ticareti hızlandırmak iç
prime
{s} 1. önemli; başlıca: This has become a prime concern. Önemli bir mesele oldu bu. That's the prime reason why she's come. Onun gelmesinin
prime
(sayı) asal
prime
başlıca
prime
en iyi
prime
ilk

Jawaharlal Nehru, Hindistan'ın ilk başbakanıydı. - Jawaharlal Nehru was the first prime minister of India.

Bu odada birkaç ilkel vazo duruyor. - Several primeval vases stand in this room.

prime
{i} mükemmel şey
prime
{s} en önemli

Mercan kayalığı, bölgenin en önemli cazibesidir. - The coral reef is the region's prime attraction.

prime
{f} tulumbaya su koymak
prime
(isim) en güzel zaman, gençlik, hayatın baharı, olgunluk çağı, mükemmel şey, asal sayı, başlangıç, ilk dönem, ana nota, savunma duruşu
prime
(sıfat) baş, ilk, birincil, en önemli, başlıca, asal
prime
{i} asal sayı

2539 bir asal sayıdır. - 2539 is a prime number.

Her çift sayı iki asal sayının toplamıdır. - Every even number is the sum of two primes.

prime
{s} birincil
prime
{f} astar sürmek
prime
{i} ilk dönem
prime
{i} ana nota
İngilizce - İngilizce
prime-
prime
the second canonical hour; about 6 a m