the process whereby others confirm the validity of one's emotions

listen to the pronunciation of the process whereby others confirm the validity of one's emotions
İngilizce - Türkçe

the process whereby others confirm the validity of one's emotions teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

validation
doğrulama

Doğrulama yöntemi Bowling'in raporlarına da dayanıyordu. - The validation methodology was based also on Bowling's reports.

validation
(Denizbilim) sağlay
validation
(Bilgisayar) doğrulamayı
validation
(Bilgisayar) geçerlilik sınaması
validation
(Askeri) test sonucu kontrolü
validation
geçerleme
validation
(Tıp) validasyon
validation
(Nükleer Bilimler) sağlamlama,geçerliliğini kanıtlama
validation
tasdik
validation
geçerlilik
validation
(Askeri) TEST SONUCU KONTROLU, ONAYLAMA: Bir şeyi ölçen bir test veya diğer değişken büyüklüğün ölçebilme derecesini tayin işlemi
validation
{i} onaylama
validation
geçerli kılma
validation
(Askeri) (OF TRAINING PROGRAM) EĞİTİM PROGRAMININ GEÇERLİLİĞİ
validation
(Mukavele) geçerlilik testi
İngilizce - İngilizce
validation
the process whereby others confirm the validity of one's emotions

  Heceleme

  the proc·ess where·by others con·firm the va·lid·i·ty of one's emotions

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi prôses hwerbay ʌdhırz kınfırm dhi vılîdıti ıv wʌnz îmōşınz

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈprôˌses hwerˈbī ˈəᴛʜərz kənˈfərm ᴛʜē vəˈlədətē əv ˈwənz əˈmōsʜənz/ /ðiː ˈprɔːˌsɛs hwɛrˈbaɪ ˈʌðɜrz kənˈfɜrm ðiː vəˈlɪdətiː əv ˈwʌnz ɪˈmoʊʃənz/

  Günün kelimesi

  euphuism