the process of evaluating whether software complies with its requirements

listen to the pronunciation of the process of evaluating whether software complies with its requirements
İngilizce - Türkçe

the process of evaluating whether software complies with its requirements teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

validation
doğrulama

Doğrulama yöntemi Bowling'in raporlarına da dayanıyordu. - The validation methodology was based also on Bowling's reports.

validation
(Denizbilim) sağlay
validation
(Bilgisayar) doğrulamayı
validation
(Bilgisayar) geçerlilik sınaması
validation
(Askeri) test sonucu kontrolü
validation
geçerleme
validation
(Tıp) validasyon
validation
(Nükleer Bilimler) sağlamlama,geçerliliğini kanıtlama
validation
tasdik
validation
geçerlilik
validation
(Askeri) TEST SONUCU KONTROLU, ONAYLAMA: Bir şeyi ölçen bir test veya diğer değişken büyüklüğün ölçebilme derecesini tayin işlemi
validation
{i} onaylama
validation
geçerli kılma
validation
(Askeri) (OF TRAINING PROGRAM) EĞİTİM PROGRAMININ GEÇERLİLİĞİ
validation
(Mukavele) geçerlilik testi
İngilizce - İngilizce
validation
the process of evaluating whether software complies with its requirements

  Heceleme

  the proc·ess of e·va·lu·at·ing wheth·er soft·ware complies with its requirements

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi prôses ıv ivälyueytîng hwedhır sôftwer kımplayz wîdh îts rîkwayrmınts

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈprôˌses əv ēˈvalyo͞oˌātəɴɢ ˈhweᴛʜər ˈsôftˌwer kəmˈplīz wəᴛʜ əts rəˈkwīrmənts/ /ðiː ˈprɔːˌsɛs əv iːˈvæljuːˌeɪtɪŋ ˈhwɛðɜr ˈsɔːftˌwɛr kəmˈplaɪz wɪð ɪts rɪˈkwaɪrmənts/

  Günün kelimesi

  motile