the president is amenable to the constitutional court

listen to the pronunciation of the president is amenable to the constitutional court
İngilizce - Türkçe

the president is amenable to the constitutional court teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

amenable
{s} cevap verebilir
amenable
uysal/uygun
amenable
sorumlu
amenable
uysal
amenable
uyumlu
amenable
yumuşak başlı
amenable
uygun
amenable
yükümlü, mükellef, sorumlu
amenable
amenability amenably uysalca
amenable
boyun eğerek
amenable
{s} bağlı
amenable
uygun,yatkın
amenable
(sıfat) uysal, yumuşak başlı, cevap verebilir, tabi olan; bağlı; yükümlü, sorumlu, mükellef
amenable
{s} uysal, yumuşak başlı; ikna edilebilen
amenable
{s} mükellef
amenable
{s} tabi olan
amenable
yumuşak başlılıkla
İngilizce - İngilizce
amenable
the president is amenable to the constitutional court

  Heceleme

  the pres·ident I·s a·me·na·ble to the con·sti·tu·tion·al Court

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi prezıdent îz ıminıbıl tı dhi känstıtuşınıl kôrt

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈprezəˌdent əz əˈmēnəbəl tə ᴛʜē ˌkänstəˈto͞osʜənəl ˈkôrt/ /ðiː ˈprɛzəˌdɛnt ɪz əˈmiːnəbəl tə ðiː ˌkɑːnstəˈtuːʃənəl ˈkɔːrt/

  Günün kelimesi

  fetor