the lower orders of people; the populace; the vulgar; the rabble; the mob

listen to the pronunciation of the lower orders of people; the populace; the vulgar; the rabble; the mob
İngilizce - Türkçe

the lower orders of people; the populace; the vulgar; the rabble; the mob teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

crowd
{f} toplan

Onun etrafında bir kalabalık toplanıyordu. - A crowd was gathering around him.

Yangını görmek için bir kalabalık toplandı. - A crowd gathered to see the fire.

crowd
dışarıya itelemek yer bırakmamak
crowd
{i} arkadaş grubu
crowd
x sıkıştır/toplan/doldur
crowd
crowd into doluşmak
crowd
{f} toplanmak
crowd
{f} üşüşmek
crowd
doluşmak (bir yere)
crowd
insan kalabalığı

Bir insan kalabalığı, geçit resmini izlemek için toplandı. - A crowd of people gathered to see the parade.

Muazzam bir insan kalabalığı bekledi. - A huge crowd of people waited.

crowd
(bir alan) doldurmak
crowd
{i} sürü

Kütüphanenin önünde bekleyen bir sürü öğrenci vardı. - There was a crowd of students waiting in front of the library.

crowd
belirli bir toplumsal türküm
crowd
kalabalık

Salonda büyük bir kalabalık vardı. - There was a large crowd in the hall.

Newport gibi, deniz kenarındaki tatil köyleri yaz aylarında çok kalabalıktır. - Seaside resorts, such as Newport, are very crowded in summer.

crowd
tıkıştırmak
crowd
doluşmak
crowd
{i} çokluk
crowd
{f} bıktırmak
crowd
{f} sıkıştırmak
İngilizce - İngilizce
crowd
the lower orders of people; the populace; the vulgar; the rabble; the mob