the legal right of a person or entity to bring a lawsuit

listen to the pronunciation of the legal right of a person or entity to bring a lawsuit
İngilizce - Türkçe

the legal right of a person or entity to bring a lawsuit teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

standing
(Ticaret) devamlılık
standing
akmaz
standing
geçerlilik
standing
devam

Yapabildiğim bütün şey ayakta durmaya devam etmekti. - It was all I could do to keep standing.

O yol boyunca ayakta durmaya devam etti. - He kept standing all the way.

standing
süreklilik
standing
devamlı
standing
ayakta duran

Orada ayakta duran kız Mary'dir. - The girl standing over there is Mary.

Ayakta duranların hepsi erkekti. - Those standing were all men.

standing
süreklilik/mevki
standing
{i} mevki
standing
{i} yer

Tom Mary'nin durduğu yeri gösterdi. - Tom pointed to where Mary was standing.

Tom durduğu yerden gölü göremiyordu. - Tom couldn't see the lake from where he was standing.

standing
{s} sürekli
standing
sürekli/durgun/duran
standing
{i} geçmiş
standing
{s} her zaman geçerli olan
standing
{s} durgun
standing
{i} itibar
İngilizce - İngilizce
standing
the legal right of a person or entity to bring a lawsuit

  Heceleme

  the le·gal right of a per·son or en·ti·ty to bring a law·suit

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi ligıl rayt ıv ı pırsın ır entıti tı brîng ı lôsut

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈlēgəl ˈrīt əv ə ˈpərsən ər ˈentətē tə ˈbrəɴɢ ə ˈlôˌso͞ot/ /ðiː ˈliːɡəl ˈraɪt əv ə ˈpɜrsən ɜr ˈɛntətiː tə ˈbrɪŋ ə ˈlɔːˌsuːt/

  Günün kelimesi

  gastronome