the final procedure in a house sale when documents are signed and recorded

listen to the pronunciation of the final procedure in a house sale when documents are signed and recorded
İngilizce - Türkçe

the final procedure in a house sale when documents are signed and recorded teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

closing
(Askeri) yer ölçme sonu
closing
(Bilgisayar) kapatılıyor

Kütüphane kapatılıyor. - The library is closing.

closing
(Bilgisayar) kapanış sözcüğü
closing
kapatarak

Kız gözlerini kapatarak papazı dinledi. - The girl, closing her eyes, listened to the pastor.

closing
(Bilgisayar) kapatıyor

O her şeyi kapatıyor. - He's closing everything.

O her şeyi kapatıyor. - She's closing everything.

closing
{i} yaklaşım
closing
{f} kapat

Mağazamı kapatıyorum. - I'm closing my store.

Kapıları kapattıktan sonra, uyumaya gittim. - After closing all the doors, I went to bed.

closing
kapa(mak)
closing
{i} kapama

Gözlerini kapamak senin daha iyi düşünmene yardımcı olur. - Closing your eyes helps you think better.

closing
{i} kapanış

Okulun kapanışı yoğun kar nedeniyle oldu. - The closing of school was due to the heavy snow.

Olimpiyatların kapanış töreni harikaydı. - The closing ceremony of the Olympics was wonderful.

closing
{f} kapat: prep
closing
{i} kapanma

Protestocular tıp merkezini kapanmaktan kurtarmak için son bir gayretle yürüdüler. - Protestors rallied in a last-ditch effort to save the medical centre from closing down.

Tom kapanma saatinden önce bankaya üç bin dolar yatırdı. - Tom deposited three thousand dollars in the bank just before closing time.

closing
kapa

Pencereyi kapatır mısın? - Would you mind closing the window?

Tom kapanma saatinden önce bankaya üç bin dolar yatırdı. - Tom deposited three thousand dollars in the bank just before closing time.

closing
{f} kapa: prep.kapatarak
closing
{i}
closing
{i} kapatma

Kapatma bir seçenektir - Closing is an option.

Sekmelerinizden bazılarını kapatmayı deneyin. - Try closing some of your tabs.

closing
(Askeri) YER ÖLÇME KONTROL FASILASI, YER ÖLÇME SONU: Sıhhat derecesinden kontrol edilebilmesi için bir ölçme işlemine son verme
İngilizce - İngilizce
closing
the final procedure in a house sale when documents are signed and recorded

  Heceleme

  the fi·nal pro·ce·dure in a House sale when documents are signed and recorded

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi faynıl prōsicır în ı haus seyl hwen däkyumınts ır saynd ınd rıkôrdıd

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈfīnəl prōˈsēʤər ən ə ˈhous ˈsāl ˈhwen ˈdäkyo͞omənts ər ˈsīnd ənd rəˈkôrdəd/ /ðiː ˈfaɪnəl proʊˈsiːʤɜr ɪn ə ˈhaʊs ˈseɪl ˈhwɛn ˈdɑːkjuːmənts ɜr ˈsaɪnd ənd rəˈkɔːrdəd/

  Günün kelimesi

  wallah