the eagerness associated with waiting for something to occur

listen to the pronunciation of the eagerness associated with waiting for something to occur
İngilizce - Türkçe

the eagerness associated with waiting for something to occur teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

anticipation
{i} sezme
anticipation
öngörü
anticipation
-den önce davranma
anticipation
umma

Umma musibetten her zaman daha kötüdür. - The anticipation is always worse than the calamity.

anticipation
önceden sezme
anticipation
bekleme

Bekleme her zaman felaketten daha kötüdür. - The anticipation is always worse than the calamity.

anticipation
tahmin

Ben tahmin etmeye katlanamam. - I can't stand the anticipation.

anticipation
evvelden yaşama
anticipation
{i} k.dili. dört gözle
anticipation
(Mukavele) tahmin, beklenti, sezinleme
anticipation
{i} önceden yapma
anticipation
bekleyiş
anticipation
{i} (bir şeyin olabileceğini) önceden tahmin etme
anticipation
güvenle bekleme önceden yapma
anticipation
{i} tahmin etme

Ben tahmin etmeye katlanamam. - I can't stand the anticipation.

anticipation
{i} önceden tahmin edip ona göre davranma; -den önce davranma
İngilizce - İngilizce
anticipation

He waited with great anticipation for Christmas to arrive.

the eagerness associated with waiting for something to occur

  Heceleme

  the ea·ger·ness as·so·ci·a·ted with waiting for some·thing to oc·cur

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi igırnıs ısōsieytıd wîdh weytîng fôr sʌmthîng tı ıkır

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈēgərnəs əˈsōsēˌātəd wəᴛʜ ˈwātəɴɢ ˈfôr ˈsəmᴛʜəɴɢ tə əˈkər/ /ðiː ˈiːɡɜrnəs əˈsoʊsiːˌeɪtəd wɪð ˈweɪtɪŋ ˈfɔːr ˈsʌmθɪŋ tə əˈkɜr/

  Günün kelimesi

  copse