the eagerness associated with waiting for something to occur

listen to the pronunciation of the eagerness associated with waiting for something to occur
Englisch - Türkisch

Definition von the eagerness associated with waiting for something to occur im Englisch Türkisch wörterbuch

anticipation
{i} sezme
anticipation
öngörü
anticipation
-den önce davranma
anticipation
umma

Umma musibetten her zaman daha kötüdür. - The anticipation is always worse than the calamity.

anticipation
önceden sezme
anticipation
bekleme

Bekleme her zaman felaketten daha kötüdür. - The anticipation is always worse than the calamity.

anticipation
tahmin

Ben tahmin etmeye katlanamam. - I can't stand the anticipation.

anticipation
evvelden yaşama
anticipation
{i} k.dili. dört gözle
anticipation
(Mukavele) tahmin, beklenti, sezinleme
anticipation
{i} önceden yapma
anticipation
bekleyiş
anticipation
{i} (bir şeyin olabileceğini) önceden tahmin etme
anticipation
güvenle bekleme önceden yapma
anticipation
{i} tahmin etme

Ben tahmin etmeye katlanamam. - I can't stand the anticipation.

anticipation
{i} önceden tahmin edip ona göre davranma; -den önce davranma
Englisch - Englisch
anticipation

He waited with great anticipation for Christmas to arrive.

the eagerness associated with waiting for something to occur

  Silbentrennung

  the ea·ger·ness as·so·ci·a·ted with waiting for some·thing to oc·cur

  Türkische aussprache

  dhi igırnıs ısōsieytıd wîdh weytîng fôr sʌmthîng tı ıkır

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈēgərnəs əˈsōsēˌātəd wəᴛʜ ˈwātəɴɢ ˈfôr ˈsəmᴛʜəɴɢ tə əˈkər/ /ðiː ˈiːɡɜrnəs əˈsoʊsiːˌeɪtəd wɪð ˈweɪtɪŋ ˈfɔːr ˈsʌmθɪŋ tə əˈkɜr/

  Wort des Tages

  bastion
Favoriten