öngörü

listen to the pronunciation of öngörü
Türkçe - İngilizce
foresight
prescience
calculation
prudence
foresight, prudence, forethought
foresight, prescience
prediction

Strange to say, his prediction has come true. - Ne tuhaf, onun öngörüsü gerçekleşti.

Many predictions fail. - Çoğu öngörü başarısız.

(Ticaret) proforma
projection
anticipation
(Politika, Siyaset) perspective
providence
(Ticaret) forecast
sagacity
circumspection
prevision
{i} vision
güvenilir öngörü
(Ticaret) reliable forecast
Türkçe - Türkçe
Bir işin ileride nasıl olacağını sezinleyip ona göre davranma
Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma
öngörü