the covering (usually paper or cellophane) in which something is wrapped

listen to the pronunciation of the covering (usually paper or cellophane) in which something is wrapped
İngilizce - Türkçe

the covering (usually paper or cellophane) in which something is wrapped teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

wrap
sarmak

Kollarımı onun boynuna sarmak istedim. - I wanted to wrap my arms around his neck.

wrap
{f} paketlemek

Bütün bu noel hediyelerini paketlemek için en azından iki saatimi harcayacağım. - I'll spend at least two hours wrapping all these Christmas presents.

wrap
bitirmek

Onu yarın bitirmek istiyoruz. - We want to wrap it up tomorrow.

wrap
eşarp
wrap
(Bilgisayar) kaydırma
wrap
şal
wrap
koymak
wrap
sermek
wrap
dolamak
wrap
yaymak
wrap
katlamak
wrap
sarmalamak
wrap
{f} sar

Tom kesinlikle parmağını Mary'ye sardırdı. - Tom certainly has Mary wrapped around his finger.

Bu paketi benim için düzgün bir şekilde sarar mısın? - Will you wrap this package neatly for me?

wrap
{f} paketlenmek
wrap
wrapped up in sarılmı
wrap
{f} sarınmak
wrap
{i} sarınılan şey
wrap
sarıp saklamak
wrap
{f} örtmek
wrap
{f} (paket v.b.'ni) sarmak: Do you want me to wrap this? Bunu sarayım mı?
İngilizce - İngilizce
wrapper
wrapping
wrap
the covering (usually paper or cellophane) in which something is wrapped