the condition, or the degree of being fertile

listen to the pronunciation of the condition, or the degree of being fertile
İngilizce - Türkçe

the condition, or the degree of being fertile teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fertility
doğurganlık

Ben bir doğurganlık ilacı alıyorum. - I'm taking a fertility drug.

fertility
üretkenlik
fertility
(Tıp) üreme
fertility
üretkenlik/verimlilik
fertility
(Tıp) fertilite
fertility
(Botanik, Bitkibilim) bitelge
fertility
mümbitlik
fertility
biteklik
fertility
verimlilik
fertility
bereketlilik
fertility
(Tıp) Gelişme yeteneği, doğurma yeteneği, doğurabilme
fertility
{i} bereket

Kırmızı aşk, tutku, bereket ve güç rengidir. - Red is the color of love, passion, fertility and power.

İngilizce - İngilizce
fertility

Muckspreadng increases the fertility of the soil.

the condition, or the degree of being fertile