a term used for any state of depression that is not psychotic

listen to the pronunciation of a term used for any state of depression that is not psychotic
İngilizce - Türkçe

a term used for any state of depression that is not psychotic teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

neurotic depression
(Pisikoloji, Ruhbilim) nevrotik depresyon
İngilizce - İngilizce
neurotic depression
a term used for any state of depression that is not psychotic

  Heceleme

  a term used for a·ny state of De·pres·sion that I·s not psy·chot·ic

  Türkçe nasıl söylenir

  ı tırm yuzd fôr eni steyt ıv dîpreşın dhıt îz nät saykätîk

  Telaffuz

  /ə ˈtərm ˈyo͞ozd ˈfôr ˈenē ˈstāt əv dəˈpresʜən ᴛʜət əz ˈnät ˌsīˈkätək/ /ə ˈtɜrm ˈjuːzd ˈfɔːr ˈɛniː ˈsteɪt əv dɪˈprɛʃən ðət ɪz ˈnɑːt ˌsaɪˈkɑːtɪk/

  Günün kelimesi

  truckle