serving, intended or wishing to protect

listen to the pronunciation of serving, intended or wishing to protect
İngilizce - Türkçe

serving, intended or wishing to protect teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

protective
koruyucu

Tom koruyucu gözetime alındı. - Tom has been taken into protective custody.

Tom Mary'le ilgili çok koruyucu. - Tom is very protective of Mary.

protective
{s} koruma
protective
{s} sahip çıkan
protective
himayeci
protective
himaye edici
protective
savunucu
protective
protectivelyhimaye edercesine
protective
protectivenesshimayecilik
protective
himaye temayülü
İngilizce - İngilizce
protective
serving, intended or wishing to protect