the attitude of the characters in a story toward what is happening  

listen to the pronunciation of the attitude of the characters in a story toward what is happening  
İngilizce - Türkçe

the attitude of the characters in a story toward what is happening   teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

mood
haleti ruhiye
mood
mizaç
mood
atmosfer
mood
(Pisikoloji, Ruhbilim) duygudurum
mood
huysuzluk
mood
aksilik
mood
kip
mood
hava

Gerçekten de havamda değilim. - I'm in a really bad mood.

Tom konuşmak için havasında görünmüyor. - Tom seems to be in no mood to talk.

mood
(Psikoloji, Ruhbilim) Duygudurum, duygusal durum, ruh hali, halet-i ruhiyye
mood
bir önermede esaslar ile neticeler arasındaki bağlantı
mood
kip/aksilik/hava
mood
mood,ruh durumu
mood
{i} çoğ. terslik, huysuzluk, karamsarlık
mood
hal

O kötü bir ruh hali içinde, bu onun için nadirdi. - He was in a bad mood, which was rare for him.

O seninle konuşmayı reddedebilir çünkü o çok kötü bir ruh hali içinde. - She may well refuse to speak to you because she's in a very bad mood.

mood
(Tıp) Huy, mizaç, meşrep
mood
i., dilb. kip
mood
{i} ruhsal durum, haleti ruhiye
İngilizce - İngilizce
mood
the attitude of the characters in a story toward what is happening