atmosfer

listen to the pronunciation of atmosfer
Türkçe - İngilizce
atmosphere

There's volcanic ash in the atmosphere. - Atmosferde volkanik kül var.

The atmosphere is made up of oxygen. - Atmosfer oksijenden oluşur.

aura
aureole
atmosphere; ambience; atmospheric
aureola
mood
tone

The sharp tone of his words chilled the atmosphere. - Sözlerinin keskin tonu, atmosferi soğuttu.

ambient air
atmosfer basıncı
atmospheric pressure
atmosfer basıncı
barometric pressure
atmosfer elektriği
atmospheric electricity
atmosfer etkenleri
weathering agents
atmosfer korozyonu
atmospheric corrosion
atmosfer paraziti
atmospherics
atmosfer tabakası
atmospheric layer
atmosfer yoğunluğu
atmospheric density
fiili atmosfer
(Askeri) effective atmosphere
inert atmosfer
(Havacılık) inert atmosphere
modifiye atmosfer paketleme
(Gıda) modified atmosphere packaging
ozon içeren atmosfer katmanı
ozonosphere
Deniz Kuvvetleri Harekat Küresel Atmosfer Tahmin Sistemi
(Askeri) Navy Operational Global Atmospheric Prediction System
Hafif Atmosfer Dışı Atış
(Askeri) Light ExoAtmospheric Projectile
Ulusal Okyanus Ve Atmosfer Teşkilatı
(Askeri) National Oceanic and Atmospheric Administration
denetimli atmosfer
controlled atmosphere
endotermik atmosfer
endothermic atmosphere
endotermik temelli atmosfer
(Fizik) endothermic base atmosphere
homojen atmosfer
(Meteoroloji) homogeneous atmosphere
kontrollü atmosfer
controlled atmosphere
koruyucu atmosfer
protective atmosphere
nötr atmosfer
neutral atmosphere
standart atmosfer
standard atmosphere
teknik atmosfer
technical atmosphere
yansız atmosfer
neutral atmosphere
yapay atmosfer
artificial atmosphere
yüksek basınçlı atmosfer kütlesi
anticyclone
zengin atmosfer
rich atmosphere
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Basınç birimi. 0 derecede 76 cm. yükseklikteki bir civa sütununun 1 cm. karelik alan üzerine yaptığı basınca 1 atmosfer denir. Bu basınç 1.033 kilogramdır. Deniz seviyesinden yükseldikçe basınç azalır
(Osmanlı Dönemi) Bir yerdeki mânevi hava
(Osmanlı Dönemi) Dünyanın çevresini kuşatan 100 km. kalınlığında, çeşitli gazlardan meydana gelen gaz tabakası. Başka gök cisimlerini kuşatan gaz tabakalarına da atmosfer denir
Sanat yapıtının izleyici üzerinde bıraktığı etki
Hava yuvarı
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, hava
Yeri ya da herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gazyuvarı
Sanat yapıtının izleyici üzerinde bıraktığı etki, nedeni olduğu ruh hali
Hava yuvarı. İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, hava: "Ben akşama kadar ruhunu sarmış olan facia atmosferinden kurtulmak isterim."- B. Felek
Basınç birimi olarak kullanılan, 150 C de deniz yüzeyinde, 76 cm uzunluğunda ve tabanı l cm2 olan cıva sütununun ağırlığı (l kg 33 gr)
gazyuvarı
atmosfer basıncı
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
atmosfer