the attitude of the characters in a story toward what is happening  

listen to the pronunciation of the attitude of the characters in a story toward what is happening  
Englisch - Türkisch

Definition von the attitude of the characters in a story toward what is happening   im Englisch Türkisch wörterbuch

mood
haleti ruhiye
mood
mizaç
mood
atmosfer
mood
(Pisikoloji, Ruhbilim) duygudurum
mood
huysuzluk
mood
aksilik
mood
kip
mood
hava

Tom konuşmak için havasında görünmüyor. - Tom seems to be in no mood to talk.

Öğretmenimizin havası yerinde. - Our teacher is in a good mood.

mood
(Psikoloji, Ruhbilim) Duygudurum, duygusal durum, ruh hali, halet-i ruhiyye
mood
bir önermede esaslar ile neticeler arasındaki bağlantı
mood
kip/aksilik/hava
mood
mood,ruh durumu
mood
{i} çoğ. terslik, huysuzluk, karamsarlık
mood
hal

Tom yorgun ve kötü bir ruh hali içindeydi. - Tom was tired and in a bad mood.

O kötü bir ruh hali içinde, bu onun için nadirdi. - He was in a bad mood, which was rare for him.

mood
(Tıp) Huy, mizaç, meşrep
mood
i., dilb. kip
mood
{i} ruhsal durum, haleti ruhiye
Englisch - Englisch
mood
the attitude of the characters in a story toward what is happening  
Favoriten