the act of validating something

listen to the pronunciation of the act of validating something
İngilizce - Türkçe

the act of validating something teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

validation
doğrulama

Doğrulama yöntemi Bowling'in raporlarına da dayanıyordu. - The validation methodology was based also on Bowling's reports.

validation
(Denizbilim) sağlay
validation
(Bilgisayar) doğrulamayı
validation
(Bilgisayar) geçerlilik sınaması
validation
(Askeri) test sonucu kontrolü
validation
geçerleme
validation
(Tıp) validasyon
validation
(Nükleer Bilimler) sağlamlama,geçerliliğini kanıtlama
validation
tasdik
the act of
eyleminin
validation
geçerlilik
validation
(Askeri) TEST SONUCU KONTROLU, ONAYLAMA: Bir şeyi ölçen bir test veya diğer değişken büyüklüğün ölçebilme derecesini tayin işlemi
validation
{i} onaylama
validation
geçerli kılma
validation
(Askeri) (OF TRAINING PROGRAM) EĞİTİM PROGRAMININ GEÇERLİLİĞİ
validation
(Mukavele) geçerlilik testi
İngilizce - İngilizce
validation
the act of validating something

  Heceleme

  the act of validating some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi äkt ıv välıdeytîng sʌmthîng

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈakt əv ˈvaləˌdātəɴɢ ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ðiː ˈækt əv ˈvæləˌdeɪtɪŋ ˈsʌmθɪŋ/

  Günün kelimesi

  senescent