the act of predicting (as by reasoning about the future)

listen to the pronunciation of the act of predicting (as by reasoning about the future)
İngilizce - Türkçe

the act of predicting (as by reasoning about the future) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

prediction
öngörü

Sizin öngörüleriniz neler? - What are your predictions?

Çoğu öngörü başarısız. - Many predictions fail.

prediction
öndeyi
prediction
kehanette bulunmak
prediction
kehanet

Onun kehanetleri gerçek oldu. - Her predictions have come true.

Ne garip, onun kehaneti gerçekleşti. - Strange to say, his prediction has come true.

prediction
kestirim
prevision
önbiliş
prevision
öngörü
prevision
önceden görme
prediction
{i} tahmin

Tom'un tahminlerinin hepsi gerçekleşti. - All of Tom's predictions came true.

Tom'un tahmini doğruydu. - Tom's prediction was correct.

prediction
{i} önceden haber verme
prediction
(Askeri) ÖNCEDEN HESAPLAMA: Hareket halindeki bir hedefin belirli bir anda bulunacağı yeri tayin
prevision
önsezi
İngilizce - İngilizce
prevision
prediction
Anticipation
the act of predicting (as by reasoning about the future)