the act of going before, hinderance, stop, anticipation, prejudice

listen to the pronunciation of the act of going before, hinderance, stop, anticipation, prejudice
İngilizce - Türkçe

the act of going before, hinderance, stop, anticipation, prejudice teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

prevention
(Askeri) ÖNLEME, MEN ETME
prevention
önüne geçme
prevention
(Tıp) prevansiyon
prevention
önleme

Bu yangın önleme haftasıdır. - This is Fire Prevention Week.

Biz bir intihar önleme örgütüyüz. - We are a suicide prevention organization.

the act of
eyleminin
prevention
{i} korunma

1967 yılında Kanada'da doğum kontrolü hala yasadışıydı; prezervatif sadece hastalıktan korunmak için satılırdı. - Birth control was still illegal in Canada in 1967; condoms were sold only for the prevention of disease.

Korunmak en iyi ilaçtır. - Prevention is the best medicine.

prevention
{i} engelleme
prevention
{i} önleyici tedbir

Önleyici tedbir daima en iyi çözümdür. - Prevention is always the best solution.

prevention
önlenme/önleme
prevention
{i} önlem

Biz bir intihar önleme örgütüyüz. - We are a suicide prevention organization.

Bu hafta yangın önleme haftası. - This week is Fire Prevention Week.

İngilizce - İngilizce
{n} prevention
the act of going before, hinderance, stop, anticipation, prejudice