the act of bending or pulling in a part of the body

listen to the pronunciation of the act of bending or pulling in a part of the body
İngilizce - İngilizce
flexion
the act of bending or pulling in a part of the body

  Heceleme

  the act of bend·ing or pulling in a part of the bo·dy

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi äkt ıv bendîng ır pûlîng în ı pärt ıv dhi bädi

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈakt əv ˈbendəɴɢ ər ˈpo͝oləɴɢ ən ə ˈpärt əv ᴛʜē ˈbädē/ /ðiː ˈækt əv ˈbɛndɪŋ ɜr ˈpʊlɪŋ ɪn ə ˈpɑːrt əv ðiː ˈbɑːdiː/

  Günün kelimesi

  luxuriant