the ability to close your mouth before someone else wants to

listen to the pronunciation of the ability to close your mouth before someone else wants to
İngilizce - Türkçe

the ability to close your mouth before someone else wants to teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tact
{i} takt, ince bir anlayış, ince bir nezaket
tact
düşüncelilik
tact
ince bir nezaket
tact
denlilik
tact
ince bir anlayış
tact
davranış inceliği
tact
zaman ve durumun gerektirdiği biçimdeki davranış
tact
zarafet
tact
insanlarla anlaşabilme yetisi
tact
incelik
tact
vakit ve halin icabına göre hareket
tact
{i} ortama göre davranma

Aklında ne olduğunu her zaman söylemek zorunda değilsin; bazen ortama göre davranma tarafsızlığı bastırır. - You don't always have to say what's on your mind; sometimes tact trumps candor.

tact
{i} dokunma
tact
{i} nabza göre şerbet verme
tact
diplomasi/incelik
tact
dokunma duyusu
İngilizce - İngilizce
tact
the ability to close your mouth before someone else wants to

  Heceleme

  the a·bi·li·ty to close your mouth be·fore some·one else wants to

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi ıbîlıti tı klōs yôr mauth bîfôr sʌmwʌn els wônts tı

  Telaffuz

  /ᴛʜē əˈbələtē tə ˈklōs ˈyôr ˈmouᴛʜ bəˈfôr ˈsəmˌwən ˈels ˈwônts tə/ /ðiː əˈbɪlətiː tə ˈkloʊs ˈjɔːr ˈmaʊθ bɪˈfɔːr ˈsʌmˌwʌn ˈɛls ˈwɔːnts tə/

  Günün kelimesi

  maw