skilled, knowledgeable

listen to the pronunciation of skilled, knowledgeable
İngilizce - Türkçe

skilled, knowledgeable teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

expert
(isim) eksper, uzman, usta, bilirkişi, üstâd, erbap
expert
expertly ustalıkla
expert
(Kanun,Ticaret) ehlivukuf
expert
ekspert
expert
(Kanun) ehlihibre
expert
üstat
expert
mahirane
expert
ustaca yapılmış'
expert
{i} eksper
expert
bilirkişi

Bir bilirkişi bir şey hakkında her şeyi bilen başka bir şey hakkında hiçbir şey bilmeyen bir uzmandır. - An expert is a specialist who knows everything about something and nothing about anything else.

Tom bilirkişi olarak işe alındı. - Tom was hired as an expert witness.

expert
{i} uzman

Uzmanlardan tavsiye istemeyi reddetti. - He refused to ask for advice from experts.

Tom bir uzmana danışmalı. - Tom should consult an expert.

expert
{i} usta

Soygun ustalıkla planlandı. - The heist was expertly planned.

expert
{i} erbap
expert
{s} ihtisas
expert
becerikli
expert
ehil
expert
bilgi ve tecrübe sahibi kimse
İngilizce - İngilizce
{s} expert
skilled, knowledgeable