that which supplies a deficiency, or meets a want; a store; a supply

listen to the pronunciation of that which supplies a deficiency, or meets a want; a store; a supply
İngilizce - Türkçe

that which supplies a deficiency, or meets a want; a store; a supply teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

supplement
{i} ek
supplement
{i} ilave
supplement
supleman,v.ilave et: n.ilave
supplement
{i} bütünler açı
supplement
{f} ilave etmek
supplement
{i} tamamlayıcı
supplement
{f} eklemek
supplement
bütünleyici
supplement
(Tarım) takviye sulaması
supplement
(Gıda) katkı
supplement
supleman
supplement
(by/with ile) -e eklemeler yapmak
supplement
(Askeri) EK: Asıl yayınla ilgili olan ve bazı ek bilgileri veya özetleri yayınlamak maksadıyla hazırlanan ve asıl yayından belirli kısımları da ihtiva edebilen, asıl yayından ayrı doküman
supplement
{f} tamamlamak
supplement
(Askeri) İlave, ekte
İngilizce - İngilizce
supplement
that which supplies a deficiency, or meets a want; a store; a supply