teliz

listen to the pronunciation of teliz
Türkçe - İngilizce

teliz teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

tel
wire

He sent me his congratulations by wire. - Telgrafla bana tebriklerini iletti.

The children made sculptures out of wire. - Çocuklar telden heykeller yaptı.

tel
staple

I know what a stapler is. - Tel zımbanın ne olduğunu biliyorum.

Would you like to borrow my stapler? - Tel zımbamı ödünç almak ister misin?

tel
flex
tel
(Denizbilim) warp
tel
{i} wiring
tel
slack
tel
chord

Do fish have vocal chords? - Balıkların ses telleri var mıdır?

tel
strand

He plucked one of his few strands of beard. - O, sakalındaki az sayıda telden birini yoldu.

tel
cord

We still use a corded telephone. - Biz hala kablolu telefon kullanıyoruz.

tel
string

One of the piano strings is broken. - Piyano tellerinden birisi kırılmış.

Most guitars have six strings. - Birçok gitarın altı teli var.

tel
kink
tel
of wire
Tel
(Tıp) tractus
tel
wirehairedterrier
tel
wire; fibre; (çalgı) string, chord; telegram, cable
tel
{i} fiber
tel
{s} wiry
tel
{i} fibre
tel
string (of a musical instrument)
tel
screening, screen cloth, mesh used for window and door screens; window screen; door screen
tel
brace

Since she got her braces, I've hardly seen her smile. - O, diş teli taktığından beri neredeyse onun gülümsemesini görmedim.

Braces aren't just for children. - Diş telleri sadece çocuklar için değildir.

tel
thread
tel
wire, made of wire
tel
(a) thin silver or gold-colored wire (used as an ornament by a bride)
tel
strand; thread; fiber
tel
(a) wire
İngilizce - İngilizce

teliz teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

TEL
tetraethyllead (or tetraethyl lead, tetra-ethyl lead); a gasoline additive to boost octane rating
tel
Tel. is a written abbreviation for telephone number. the written abbreviation of telephone number
tel
Trans Europe Line (terrestrial cable)
tel
(800) 221-2123 x 239
tel
(888) 998-8880 (213) 351-2130 fax: (213) 351-2137
tel
905-773-4054
tel
(852) 2524-8176
tel
or TEL
tel
44(0) 1425-471753
tel
** A single-entry ACH debit initiated by an Originator pursuant to an oral authorization obtained over the telephone to effect a transfer of funds from a consumer account of the Receiver This type of entry many only be used for a single-entry for which there is no standing authorization for the origination of the ACH entries to the Receiver's account A TEL entry may only be used when there is an existing relationship between the Originator and the Receiver, or, when there is not an existing relationship between the Originator and the Receiver, when the Receiver initiates the telephone call TEL is a Standard Entry Class Code
tel
Telephone
Türkçe - Türkçe
çuval
Büyük çuval
Tel
lif
Tel
(Osmanlı Dönemi) HALÎS
Tel
(Osmanlı Dönemi) BİLABİL
Tel
(Osmanlı Dönemi) TELAŞİ
tel
Ufak dağ
tel
Bazı organizmaların demet durumundaki oluşumunu meydana getiren ipçiklerin her biri, lif. İnsan saçını oluşturan ipçik: "İki açık sarı tel terli alnımızın üstüne yapışmıştı."- S. F. Abasıyanık
tel
Bu nesneden yapılmış veya bu biçimde olan
tel
Tencere, çaydanlık vb.ni ovarak temizlemek için kullanılan nesne
tel
Esnek ve ince uzun metal şerit
tel
Telgraf
tel
Tepe, yüksek, bayır
tel
Kuzey Afrika'da tahıl tarımı yapılabilen bölgelere verilen ad
tel
Bazı organizmaların demet durumundaki oluşumunu meydana getiren ipçiklerin her biri, lif
tel
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
tel
ince ve uzun metal şerit
tel
İnsan saçını oluşturan ipçik
tel
Madeni ip
tel
Telgraf kelimesinin kısaltması
İngilizce - Türkçe

teliz teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tel
telcim
TEL
(Askeri) lançer taşıyıcısı (füze platformu) (transporter-erector-launcher (missile platform))
tel
{k} telegram, telegraph, telephone
teliz