manevra

listen to the pronunciation of manevra
Türkçe - İngilizce
maneuver

Tom saved Mary's life by performing the Heimlich maneuver. - Tom Heimlich manevrasını yaparak Mary'nin hayatını kurtardı.

This maneuver was improvised. - Bu manevra doğaçlamaydı.

manoeuvre
(a ship's) being maneuvered
shunting
(a railway car's) being shunted or switched
(Askeriye) maneuver, training exercise
manoeuvre [Brit.]
trick, clever move, stratagem
sham battle
(Askeriye) maneuver, movement
movement
switching
manoeuvre, maneuver; shunting
operation
evolvement
subterfuge
manipulate
manoeuvring
manoeuver
(Tıp) manoeuver, maneuver
stratsgem
manevra hattı
sidetrack
manevra yapılabilir
maneuverable
manevra yapmak
maneuver
manevra alanı
(gemi) berth
manevra esaslı mühimmat dağıtım sistemi
(Askeri) maneuver-oriented ammunition distribution system
manevra fişeği
mil . blank cartridge, blank
manevra fişeği
drill cartridge
manevra garı
marshalling yard
manevra günü
field day
manevra hattı
siding
manevra istasyonu
yard
manevra istasyonu
switchyard
manevra kontrol sistemi; Askeri İmkan Ve Kabiliyetler Çalışması; mayın önleme ge
(Askeri) maneuver control system; Military Capabilities Study; mine countermeasures ship; modular causeway system
manevra kulesi
(tren) signal tower
manevra kulesi
signal box
manevra lokomotifi
shunting engine
manevra lokomotifi
dummy, pony engine
manevra sandığı
mil (an officer's) footlocker
manevra yapma
shunting
manevra yapmak
1. (for an army) to execute a maneuver. 2. (for soldiers) to be out on maneuvers. 3. (for a ship) to be maneuvered. 4. (for a railway car) to be switched or shunted
manevra yapmak
a) to manoeuvre, to maneuver b) to shunt
manevra yapmak
manoeuvre [Brit.]
manevra yapılabilir
manoeuvrable [Brit.]
manevralar
maneuverings
Muharebe Manevra Eğitim Merkezi
(Askeri) Combat Maneuver Training Center
demiryolu manevra istasyonu
railway yard
demiryolu manevra istasyonu
railroad yard
demiryolu manevra istasyonu
rail yard
düşmandan daha iyi manevra yapmak
outgeneral
Türkçe - Türkçe
Lokomotifin, katar katmak veya katar dağıtmak için ileri geri giderek hattan hatta geçmesi
(Osmanlı Dönemi) Barış zamanında kıt'alara ve kurmay hey'etlerine harptekilere benzer şartlar içinde eğitim sağlamak için yaptırılan hareket
Hareket, gidiş geliş
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
(Osmanlı Dönemi) Ask: Muharebede düşmanın savaş gücünü yok etmek maksadıyla eldeki askerî kuvvetlerin en te'sirli bir biçimde düzenlenmesini te'min eden bütün hareketler
Asker birliklerini savaşa hazırlamak amacıyla, arazi üzerinde yapılan geniş ölçüde savaş denemesi, tatbikat. İstenilen amaca ulaşmak için tutulması gereken yol: "Bu alaylı sözler altında Hüsnü'yü faaliyete teşvik manevrası sırıtıyor."- H. R. Gürpınar
(Osmanlı Dönemi) Fr. Bir makinenin, bir cihazın işleyişini düzenleme veya idare etme işi ve şekli
Geminin bir yere yanaşmak veya bir yerden çıkmak için yaptığı hareket
(Osmanlı Dönemi) savaşta, düşmanın gücünü yok etmek için eldeki askeri kuvvetlerin en tesirli bir şekilde düzenlenmesini temin eden bütün hareketler, askerî tatbikat
İstenilen amaca ulaşmak için tutulması gereken yol
Asker birliklerini savaşa hazırlamak amacıyla, arazi üzerinde yapılan geniş ölçüde savaş denemesi
tatbikat
manevra fişeği
Askerî harekâtta kullanılan ve kurusıkı atım yapan fişek
manevra yapmak
savaş denemesi yapmak
manevra yapmak
Bir araca istenilen hareketi yaptırmak
manevra