tartma

listen to the pronunciation of tartma
Türkçe - İngilizce
{i} weighing
{i} weight
{i} weigh

I didn't weigh their bags. - Onların çantalarını tartmadım.

I have decided to weigh myself every day starting today. - Bugünden başlayarak kendimi her gün tartmaya karar verdim.

ponderation
tartmak
weigh

I have to weigh my options. - Seçeneklerimi tartmak zorundayım.

An astute reader should be willing to weigh everything they read, including anonymous sources. - Akıllı bir okuyucu, anonim kaynaklar dahil, okudukları her şeyi tartmak için istekli olmalıdır.

tart
pie

Tom wished he hadn't eaten so much pie. - Tom o kadar çok tart yememiş olmayı diledi.

What's your favorite kind of pie? - Favori tart türün nedir?

tartmak
{f} deliberate
tart
expulsion
tart
(Askeri) dishonourable discharge
tartmak
set
tartmak
evaluate
tartmak
think something over
tartmak
plumb
tartmak
size-up
tartmak
size up
tartmak
take the gauge of
tart
weigh out
tart
{f} weighing

The Japanese fiscal authorities are weighing measures to restore public confidence in their economic management. - Japon mali otoriteleri ekonomik yönetimlerinde ulusal güveni yenilemek için önlemleri tartıyorlar.

My sister is always weighing herself. - Kız kardeşim her zaman kendini tartıyor.

tart
{f} weigh

Can you weigh this, please? - Lütfen bunu tartar mısınız?

Many European kitchens have scales because dry ingredients are measured by weight there, unlike in America, where they are measured by volume. - Birçok Avrupa mutfakları orada kuru malzemeler tartıldığından dolayı bir teraziye sahiptir, Amerika'da tam tersine onlar hacimle ölçülmektedir.

tartmak
scale
tartmak
weight
tartmak
feel out
tartmak
to weigh
aklen tartma
ratiocinate
tart
{i} flan
tart
{i} tart
tart
(Askeriye) repulsing, repulsion, repulse
tart
expulsion; dismissal, discharge
tartmak
balance
tartmak
{f} gage
tartmak
weigh out
tartmak
debate with oneself
tartmak
{f} measure
tartmak
to push and pull on (a door) hard
tartmak
thought
tartmak
{f} gauge
tartmak
to sound out, feel out
tartmak
to size up, evaluate. tartarak yenmek (for a greased wrestler) to win a fall by lifting (his opponent) and carrying him three steps
tartmak
to weigh (one's words); to consider the effect that (one's words) may have
tartmak
to weigh, to weigh sth out; to evaluate; to think sth over
İngilizce - İngilizce

tartma teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

tart
To practice promiscuous sex
tart
A prostitute
tart
Of wine: high or too high in acidity
tart
To practice prostitution
tart
To dress garishly or ostentatiously
tart
A type of small open pie, or piece of pastry, containing jelly or conserve; a sort of fruit pie
tart
{n} a small fruit pie
tart
{a} sour, acid, keen, severe
tart
Fig
tart
A pastry crust with shallow sides but no top crust It is filled with French cream and topped with fresh fruit
tart
pastry cup with a filling of fruit or custard and no top crust
tart
A sweet- or savory-filled baked pastry with no top crust
tart
{s} sour, sharp, bitter; biting, cutting, barbed
tart
If something such as fruit is tart, it has a sharp taste. The blackberries were a bit too tart on their own, so we stewed them gently with some apples. = sharp
tart
sharp; acceptable if not too acidic
tart
A tart remark or way of speaking is sharp and unpleasant, often in a way that is rather cruel. The words were more tart than she had intended = acid + tartly tart·ly `There are other patients on the ward, Lovell,' the staff nurse reminded her tartly
tart
pastry cup with a filling of fruit or custard and no top crust a small open pie with a fruit filling
tart
Sharp; keen; severe; as, a tart reply; tart language; a tart rebuke
tart
A taste due to an excess of acidity, or low pH (below 4 0)
tart
{i} pastry similar to a pie, fruit pastry; prostitute (derogatory Slang)
tart
A species of small open pie, or piece of pastry, containing jelly or conserve; a sort of fruit pie
tart
Wine whose taste is similar to that of vinegar
tart
Sharp; keen; severe
tart
Pastry shell with shallow sides and no top crust that is filled with a savory or sweet filling
tart
A tart is a shallow pastry case with a filling of food, especially sweet food. jam tarts. a slice of home-made tart
tart
Sharp to the taste; acid; sour
tart
By extension, any woman with loose sexual morals
tart
Synonym for "acidic"
tart
A shallow open-face savory or sweet pie, or similarly shaped dessert
tart
A descriptor for wines with high acid content and unripe fruit flavors Not a compliment Thin: It is said of wines that lack substance and structure
tart
Sharp-tasting because of acidity Occasionally used as a synonym for acidic
tart
Sharp to the taste; acid; sour; as, a tart apple
tart
Also referred to as acidic Young white wines often have this characteristic
tart
a small open pie with a fruit filling
tart
disapproval If someone refers to a woman or girl as a tart, they are criticizing her because they think she is sexually immoral or dresses in a way that makes her look sexually immoral
tart
a woman who engages in sexual intercourse for money
tart
{f} dress up; fancy up; improve the appearance of something
tart
Acidic; sharp tasting
tart
tasting sour like a lemon
tart
harsh; "sharp criticism"; "a sharp-worded exchange"; "a tart remark"
tart
A pastry crust with shallow sides, a filling and no top crust
tart
A secondary coffee taste sensation characterized by a predominantly puckering, sour sensation along the sides of the tongue Caused by higher-than-normal percentage of sour acids, almost giving the taste a puckering sensation
tart
Sharp-tasting because of acidity
Türkçe - Türkçe
Tartmak işi
Güreşçiyi kucağa alıp ayağını yerden kesme
Baş örtüsü, yemeni
tartmak
Dikkatle incelemek, değer biçmek: "Başını ellerinin içine alarak evvela kendini bir tartmak istedi."- P. Safa
TART
(Hukuk) Tard
tart
Kovma, çıkarma
tart
Kalıpta pişen bir tür meyveli pasta
tartmak
Bir şeyin birim cinsten ağırlığını bulmak
tartmak
Bir şeyi avuç içinde sallayarak ağırlığını kestirmeye çalışmak
tartmak
Binek hayvanlarının dizginlerini çekip bırakarak sallamak
tartmak
Binek hayvanlarının dizginlerini çekmek: "Süvari daima dizginleri tartıp kısrağı zapta muktedir olduğunu ihsas etmeli."- Ö. Seyfettin
tartmak
Dikkatle incelemek, değer biçmek
tartmak
Bir şeyin bütün sonuçlarını düşünmek, hesap etmek
tartmak
Bir şeyin bütün sonuçlarını düşünmek, hesap etmek: "Bu kelimenin manasını tamamıyla tarta marta söylemiş olduğunu anlattı."- H. C. Yalçın
İngilizce - Türkçe

tartma teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tart
{s} mayhoş
tart
iğneli (söz)
tart
ekşice
tart
acı
tart
ekti
tart
ters
tart
(Argo) orospu
tart
pasta

Biraz yaban mersini topladıktan sonra, bir pasta yaparım. - After I pick some blueberries, I make a tart.

tart
keskinlik
tart
keskin
tart
iğneleyici
tart
{i} turta

Turta yapmak için yumurta yağ ve şekere ihtiyacın var. - To make a tart, you need eggs, butter and sugar.

tart
Kaşar (ahlaksız kadın anlamında)
tart
ekşi
tart
tart
tart
sokak kadın
tart
sokak kızı
tart
{i} k.dili. fahişe, orospu, paçoz
tart
{s} aksi
tart
{i} ahçı. tart
tart
{s} sert

Tartar sertleşmiş diş plağının bir şeklidir. - Tartar is a form of hardened dental plaque.

tart
{i} kötü kız
tartma