take over ownership of; of corporations and companies

listen to the pronunciation of take over ownership of; of corporations and companies
İngilizce - Türkçe

take over ownership of; of corporations and companies teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

take over
devralmak

Küçük yaştan itibaren aile şirketini devralmak için yetiştirildi. - He was groomed from a young age to take over the family business.

Tom devralmak için henüz çok genç. - Tom is too young to take over yet.

buy out
bütün hisseleri satın almak
buy out
satın almak
buy out
bütün malını satın almak
buy out
yasal hakları satın almak
buy up
malın tamamını satın almak
buy up
çok miktarda almak
take over
yönetimi ele geçirmek
buy out
işini satın almak
buy out
hissesini satın almak
buy out
bütün malını satın al
buy up
tümünü satın almak
buy up
çok miktarda al
buy out
bütün hisselerini almak
buy out
tüm hisselerini ele geçirmek
buy out
tamamını satın almak
buy up
stoklamak
buy up
kapatmak
İngilizce - İngilizce
buy up
take over
buy out
take over ownership of; of corporations and companies