stoklamak

listen to the pronunciation of stoklamak
Türkçe - İngilizce
stockpile
buy up
to hoard
lay up
forestall
stock up
hoard
stock
lay in
pile
garner
stocking
stoklama
stockpiling
stoklama
restocking
stoklama
(İnşaat) stockpiles
stokla
{f} stockpile

Did you stockpile food and water? - Yiyecek ve suyu stokladınız mı?

stokla
{f} stocked
stokla
{f} stock

The stocks went down over night. - Stoklar gece boyunca düştü.

We're out of stock now. - Şu an stoklarımız tükendi.

stoklama
(Bilgisayar,Teknik) storage
satın alarak stoklamak
buy in
stoklama
engrossment
Türkçe - Türkçe
İhtiyacın üstünde bir malı aşırı miktarda yığmak
stoklama
Stoklamak işi veya durumu
stoklamak