a separately printed article that originally appeared in a larger publication

listen to the pronunciation of a separately printed article that originally appeared in a larger publication
İngilizce - Türkçe

a separately printed article that originally appeared in a larger publication teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

separate
ayırmak

Karakoram Çin'i Pakistan'dan ayırmaktadır. - The Karakoram separates China from Pakistan.

Çöpü ayırmak önemlidir. - It's important to separate the rubbish.

reprint
ayrıbasım
reprint
yeniden baskı
reprint
bilgi
reprint
(kitap) yeniden basmak
reprint
yeniden baş
separate
{f} dağılmak
offprint
(isim) ayrı baskı
offprint
{i} ayrı baskı
offprint
{i} ayrıbasım
reprint
{f} tekrar basmak
reprint
{f} yeniden basmak

Bu yazıyı yeniden basmak mümkün mü? - Is it possible to reprint this article?

reprint
{i} yeni baskı
reprint
{f} yeni baskısını yapmak
reprint
(Askeri) TEKRAR BASKI: Bir haritanın daha önceki baskısının aynen kopya edilmesi şeklinde veya mahdut düzeltmelerle yeniden basılması
reprint
(isim) yeni baskı
İngilizce - İngilizce
offprint
separate
reprint
a separately printed article that originally appeared in a larger publication

  Heceleme

  a sep·a·rate·ly printed ar·ti·cle that o·rig·i·nal·ly appeared in a larg·er pub·li·ca·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ı seprıtli prîntıd ärtıkıl dhıt ırîcnıli ıpîrd în ı lärcır pʌblîkeyşın

  Telaffuz

  /ə ˈseprətlē ˈprəntəd ˈärtəkəl ᴛʜət ərˈəʤnəlē əˈpərd ən ə ˈlärʤər ˌpəbləˈkāsʜən/ /ə ˈsɛprətliː ˈprɪntəd ˈɑːrtəkəl ðət ɜrˈɪʤnəliː əˈpɪrd ɪn ə ˈlɑːrʤɜr ˌpʌblɪˈkeɪʃən/

  Günün kelimesi

  sempiternal