tahvil

listen to the pronunciation of tahvil
Türkçe - İngilizce
transformation, conversion; bond, debenture
(Finans)debenture bond, debenture, bond
transforming, transformation; conversion; transfer
bill of exchange
bill
bond

Savings bonds are a stable investment. - Tasarruf tahvilleri istikrarlı bir yatırımdır.

My recommendation is that you invest in government bonds. - Benim tavsiyem devlet tahvillerine yatırım yapmandır.

stock

Do you have savings in both stocks and bonds? - Hem hisse senetlerinde hem de tahvillerde tasarrufların var mı?

(Kanun) debenture bond
holding
(Ticaret) security
transformation
debenture
conversion
translation
tahvil satarak gelir sağlama
flotation
tahvil etmek
bonds to
tahvil etmek
to transform; to convert; to transfer
tahvil sahibi
bondholder
tahvil çıkarmak
(Hukuk) to issue a loan
aktif tahvil
(Politika, Siyaset,Ticaret) active bond
ebedi tahvil
(Politika, Siyaset) annuity bond
euro tahvil
(Ticaret) eurobond
hareketli tahvil
(Politika, Siyaset) active bond
opsiyonlu tahvil
(Ticaret) option bond
tahviller
portfolio
tahviller
bonds

How much money do you plan to invest in government bonds? - Devlet tahvillerine ne kadar yatırım yapmayı planlıyorsunuz?

Savings bonds are a stable investment. - Tasarruf tahvilleri istikrarlı bir yatırımdır.

tahviller
securities
tahviller
bills
Euro tahvil
(Hukuk) Euro-obligations
emre yazılı tahvil
order paper
emre yazılı tahvil
(Ticaret) order bill
endeksli tahvil
(Ticaret) index linked bond
euro-tahvil piyasası
(Ticaret) eurobond market
euro-tahvil piyasası
(Ticaret) euro-bond market
hazine garantili tahvil
(Ticaret) treasury guaranteed bond
konsolide tahvil
(Ticaret) unified stock
konsolide tahvil
(Ticaret) unified bond
kısmen ödenmiş tahvil
(Ticaret) partly paid bond
mevcut tahvil
(Ticaret) existing bond
rehinli tahvil
bonded debt
seri tahvil
(Ticaret) serial bond
tahviller
security
temdit edilmiş tahvil
(Ticaret) extended bond
tercihli tahvil
(Ticaret) underlying bond
Türkçe - Türkçe
Devletin veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, yıllık faiz getiren yazılı senet
Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme
Devletin yada özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı ,yıllık faiz getiren yazılı senet
(Osmanlı Dönemi) değiştirme, çevirme
TAHVİL
(Osmanlı Dönemi) Döndürmek
TAHVİL
(Osmanlı Dönemi) Bir halden başka bir hale getirmek. Değiştirmek
TAHVİL
(Osmanlı Dönemi) Faizli borç senedi
TAHVİL ETMEK
(Hukuk) Değiştirmek, çevirmek, döndürmek
tahvil etmek
Dönüştürmek
Tahviller
(Osmanlı Dönemi) TAHVİLÂT
Tahviller
tahvilat
tahvil