sympathetic consideration of the needs and wants of others

listen to the pronunciation of sympathetic consideration of the needs and wants of others
İngilizce - Türkçe

sympathetic consideration of the needs and wants of others teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

attention
ilgi

Çocuklar benim ilgimi paylaşırlar. - My children share my attention.

Güzel bir bayanı öperken güvenle araba sürebilen bir sürücü sadece öpücüğe hakettiği ilgiyi vermiyordur. - Any man who can drive safely while kissing a pretty lady is simply not giving the kiss the attention it deserves.

attention
özen

Yaptığın şeye özen göster. - Pay attention to what you're doing.

attention
dikkat

Birçok Avrupalı ​​araştırmacılar on dokuzuncu yüzyılda eski Fars edebiyatı eğitimi almasına rağmen, yeni dünya çağdaş edebiyatımıza dikkat etmiyor. - Although many European researchers have studied ancient Persian literature in the nineteenth century, the new world is not paying attention to our contemporary literature.

Ben dikkat çekmek istemiyordum. - I did not want to attract attention.

attention
{i} ilgilenme

Polis onunla ilgilenmedi. - The policeman paid no attention to him.

Tom'la ilgilenmekten vazgeçtim. - I stopped paying attention to Tom.

attention
hizmet
attention
(Askeri) esas duruş
attention
kayıt
attention
titizlik
attention
dikkat verme

Sürücülerin tafik ışıklarına dikkat vermeleri gerek. - Drivers need to pay attention to the traffic lights.

attention
hazırol yağdayı
attention
{i} kur
attention
{i} iltifat

Tom Mary'nin iltifatıyla pohpohlandı. - Tom was flattered by Mary's attention.

Kadınlar iltifattan hoşlanırlar. - Women like attention.

attention
{i} ask. esas duruş/vaziyet
attention
aşığın sevgilisine gösterdiği ilgi
attention
Attention I Hazır ol I attention span bir kimsenin konu degiştirmeden aynı şeye dikkat edebildiği müddet
attention
meşgul olma
attention
teveccuh
attention
(Askeri) ESAS DURUŞ: Gözler tam ilerde, eller yanlarda, topuklar bitişik, ayak uçları 45 yanlara açık, hazır ve uyanık vaziyette, ayakta dik duruş. At veya araca binmiş, silah taşıyan vesaire şahıslar için de, ayrıca esas vaziyetleri tarif edilmiştir. Bu vaziyette, tam sessizlik ve hareketsizlik esastır. 2. HAZIR OL ! Bu vaziyeti almak için verilen komut
İngilizce - İngilizce
attention
sympathetic consideration of the needs and wants of others

  Heceleme

  sym·pa·thet·ic con·sid·e·ra·tion of the needs and wants of others

  Türkçe nasıl söylenir

  sîmpıthetîk kınsîdıreyşın ıv dhi nidz ınd wônts ıv ʌdhırz

  Telaffuz

  /ˌsəmpəˈᴛʜetək kənˌsədərˈāsʜən əv ᴛʜē ˈnēdz ənd ˈwônts əv ˈəᴛʜərz/ /ˌsɪmpəˈθɛtɪk kənˌsɪdɜrˈeɪʃən əv ðiː ˈniːdz ənd ˈwɔːnts əv ˈʌðɜrz/

  Günün kelimesi

  manitou