switch off

listen to the pronunciation of switch off
İngilizce - Türkçe
elektrik devresini kapamak
bırakmak
devreyi kesmek
devreyi açmak
akımı kesmek
(düğmeye basıp) kapatmak
(düğmeye basıp) söndürmek
kapatmak
kapat

Toplantı salonundan ayrılırken lütfen ışığı kapatın. - When you leave the meeting room, please, switch off the light.

Julian bilgisayarı kapatmayı unutmaya devam ediyor. - Julian keeps on forgetting to switch off the computer.

söndürmek
(düğmesini çevirerek) (elektrikli bir aygıtı) kapatmak
(Fiili Deyim ) (ışığı , lambayı vs.) kapatmak
{k} (deyim) ilgisizlik nedeniyle dikkat etmemek veya dinlememek
off
kapalı

Çıkmadan önce, ışıkların kapalı olduğundan emin olun. - Make sure that the lights are turned off before you leave.

Dışarı çıkmadan önce gazın kapalı olduğundan emin olun. - Be sure to turn off the gas before you go out.

switch off the plates
tabak kapatın
Switch off yarn accumulator suction
(Tekstil) Emişli iplik akümülatörü
switch off lamp
lamba söndürmek
switch off the engine
motoru susturmak
switch off the engine
motoru kapamak
switch off the engine
motoru kapatmak
switch off the lights
ışıkları kapatmak
switch off the radio
radyoyu kapamak
off
{s} öteki
off
çalışmaz
off
dış

O ofisten dışarı fırladı. - He rushed out of the office.

Dışarı çıkmadan önce gazın kapalı olduğundan emin olun. - Be sure to turn off the gas before you go out.

off
açıklarında

Balina, Wakayama kıyılarının açıklarında bulundu. - The whale has been found off the coast of Wakayama.

Wakayama açıklarında balina bulundu. - The whale was found off the coast of Wakayama.

off
kokmuş
off
işlemez durumda
off
yakınında

Babamın çalıştığı yer istasyonun yakınındadır. - The office where my father works is near the station.

O, çalıştığı ofis yakınında öğle yemeği yer. - She eats lunch near the office where she works.

engine cut off switch
(Mekanik) acil durdurma düğmesi
off
(İnşaat) kapalı, durmuş
off
kesat (iş)
off
sönmüş
off
gitmiş

Allah aşkına o, günün bu saatinde nereye gitmiş olabilir. - Where on earth can he have gone off to at this time of day?

off
{i} baş

Ne yaparsan yap,doğru adımla başlamak kaçınılmazdır. - Whatever you're doing, starting off on the right foot is essential.

Maziye sünger çekip yeniden başlamak için işimi bıraktım ve taşındım. - I quit my job and moved so I could start off with a clean slate.

off
bozulmuş
off
kopuk
off
çalışmayan
off
{e} haricinde
off
{s} bozuk

Saatim biraz bozuk gibi görünüyor. - It seems my clock is slightly off.

Ofisimdeki yazıcı bozuktur. - The printer in my office is broken.

off
{s} olası

Uzmanlar üç olası açıklama teklif etti. - Experts have offered three possible explanations.

Binlerce olasılık bizi yeni bir hayata davet ediyor. - Life offers us millions of possibilities.

switch to off position
kapalı konuma getirmek
switch to off position
kapalı konuma geçirmek
to switch off
devreyi kapamak
turn off a switch
şalter kapatmak
turn off the power switch
şalteri indirmek
turn off the power switch
şalteri kapamak
turn off the switch
şalter indirmek
turn off the switch
şalteri kapatmak
turn off the switch
şalteri indirmek
İngilizce - İngilizce
to turn a switch to the "off" position in order to stop or disable a device
To alternate between; to trade

Do you eat all your peas and then all your potatoes, or do you switch off between them as you go?.

to lose interest, and start thinking about something else
If you switch off a light or other electrical device, you stop it working by operating a switch. She switched off the coffee-machine Glass parked the car and switched the engine off. = turn off
cause to stop operating by disengaging a switch; "Turn off the stereo, please"; "cut the engine"; "turn out the lights
If you switch off, you stop paying attention or stop thinking or worrying about something. You may find you've got so many things to think about that it's difficult to switch off
cut-off switch
device used to shut off an electrical circuit in the event of overload or short circuit
on off switch
switch that turns something on or off
on-off switch
toggle switch: a hinged switch that can assume either of two positions
to switch off
off
switch off

  Türkçe nasıl söylenir

  swîç ôf

  Eş anlamlılar

  turn off

  Zıt anlamlılar

  switch on

  Telaffuz

  /ˈswəʧ ˈôf/ /ˈswɪʧ ˈɔːf/

  Etimoloji

  [ 'swich ] (noun.) 1592. perhaps from Middle Dutch swijch twig.

  Videolar

  ... >>Taylor Swift: Well, yeah. For me, I never really switch the writing switch off. It's ...

  Günün kelimesi

  motile