to alternate between; to trade

listen to the pronunciation of to alternate between; to trade
İngilizce - Türkçe

to alternate between; to trade teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

switch off
devreyi kesmek
switch off
devreyi açmak
switch off
akımı kesmek
switch off
(düğmeye basıp) kapatmak
switch off
(düğmeye basıp) söndürmek
switch off
elektrik devresini kapamak
switch off
bırakmak
switch off
söndürmek
switch off
kapat

Toplantı salonundan ayrılırken lütfen ışığı kapatın. - When you leave the meeting room, please, switch off the light.

Gitmeden önce koridordaki lambayı kapatmayı unutmayın. - Don't forget to switch off the light in the hallway before you leave.

switch off
(düğmesini çevirerek) (elektrikli bir aygıtı) kapatmak
switch off
kapatmak
switch off
{k} (deyim) ilgisizlik nedeniyle dikkat etmemek veya dinlememek
switch off
(Fiili Deyim ) (ışığı , lambayı vs.) kapatmak
İngilizce - İngilizce
switch off

Do you eat all your peas and then all your potatoes, or do you switch off between them as you go?.

to alternate between; to trade