to lose interest, and start thinking about something else

listen to the pronunciation of to lose interest, and start thinking about something else
İngilizce - Türkçe

to lose interest, and start thinking about something else teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

switch off
devreyi kesmek
switch off
devreyi açmak
switch off
akımı kesmek
switch off
(düğmeye basıp) kapatmak
switch off
(düğmeye basıp) söndürmek
switch off
elektrik devresini kapamak
switch off
bırakmak
switch off
söndürmek
switch off
kapat

Toplantı salonundan ayrılırken lütfen ışığı kapatın. - When you leave the meeting room, please, switch off the light.

Yatmaya gitmeden önce televizyonu kapattığından emin ol. - Be sure to switch off the television before you go to sleep.

switch off
(düğmesini çevirerek) (elektrikli bir aygıtı) kapatmak
switch off
kapatmak
switch off
{k} (deyim) ilgisizlik nedeniyle dikkat etmemek veya dinlememek
switch off
(Fiili Deyim ) (ışığı , lambayı vs.) kapatmak
İngilizce - İngilizce
switch off
to lose interest, and start thinking about something else