supervised

listen to the pronunciation of supervised
İngilizce - Türkçe
denetlenen
supervised area
(Nükleer Bilimler) denetimli bölge,gözetimli alan
supervised article
(Askeri) KAYDI SİLİNMİŞ MADDELER: Bak. "supervised property"
supervised article
(Askeri) kaydı silinmiş madde
supervised classification
denetlenmiş sınıflandırma
supervised property
(Askeri) KAYDI SİLİNMİŞ MALLAR: Artık ordu tarafından kullanılmayan ve elden çıkarılabilen eşya veya maddeler. Bu elden çıkartma işi, ancak bunları tevzi etmiş olan teknik hizmet başkanlığının veya ilgili birlik komutanlığının izni ile yapılabilir. Buna (supervised article) de denir
supervised property
(Askeri) kaydı silinmiş mallar
supervised route
(Askeri) kontrollü yol
supervised route
(Askeri) KONTROLLÜ YOL: Karayolu trafiğinde üzerinde trafik kontrol kadroları, trafik devriyeleri veya her ikisi tarafından sınırlı bir kontrol uygulaması yapılan karayolu. Konvoy halindeki araçlar veya olağanüstü ağırlığı veya büyüklüğü olan araçlar için intikal yetkisi gerekir. Ayrıca bakınız: "route"
supervise
{f} yönetmek
supervise
{f} gözetip denetleyerek idare etmek, gözetip denetlemek
supervise
denetlemek
supervise
gözetmek
supervise
{f} idare etmek
supervise
nezaret

Sen merak etme. Başlarında nezaretçi bulunacak. - Don't worry. They will be supervised.

supervise
murakabe etmek
supervise
gözetip denetlemek
supervise
denetleyici
supervise
kontrol etmek
supervise
murakabe
supervise
denetle

İşinde, 30 çalışanı denetler. - In her job, she supervises 30 employees.

O yazarken, babası denetleyecek. - While she is writing, her dad will supervise.

supervise
nezaret etmek
railway military supervised
(Askeri) ASKERİ KONTROLA TABİ DEMİRYOLU: ABD' de; Hükümet tarafından idare edilen ve işletilen Devletin veya özel şirketlerin malı olan ve Cumhurbaşkanının direktiflerine göre askeri makamlar tarafından nezaret altında bulundurulan genel demiryolu
supervise
{f} bakmak
supervise
(Askeri) MURAKABE ETMEK, NEZARET ETMEK: Herhangi bir iş veya faaliyeti gözaltında tutmak
supervise
denetle,nezaret et
İngilizce - İngilizce
Past participle of supervise
Done under supervision; watched
under observation or under the direction of a superintendent or overseer; "supervised play
{s} under supervision, under inspection
under observation or under the direction of a superintendent or overseer; "supervised play"
supervised learning
(Eğitim) Supervised learning is the machine learning task of inferring a function from supervised training data. The training data consist of a set of training examples. In supervised learning, each example is a pair consisting of an input object (typically a vector) and a desired output value (also called the supervisory signal). A supervised learning algorithm analyzes the training data and produces an inferred function, which is called a classifier (if the output is discrete, see classification) or a regression function (if the output is continuous, see regression). The inferred function should predict the correct output value for any valid input object. This requires the learning algorithm to generalize from the training data to unseen situations in a "reasonable" way (see inductive bias). (Compare with unsupervised learning.) The parallel task in human and animal psychology is often referred to as concept learning
supervised learning
Gözetimli öğrenme
supervised study
learning with supervision, studying with guidance
supervise
{v} to oversee, overlook, superintend
supervise
To direct, manage, or oversee; to be in charge
supervise
keep tabs on; keep an eye on; keep under surveillance
supervise
watch and direct; "Who is overseeing this project?"
supervise
To oversee for direction; to superintend; to inspect with authority; as, to supervise the construction of a steam engine, or the printing of a book
supervise
If you supervise a place where work is done, you ensure that the work there is done properly. He makes the wines and supervises the vineyards. to be in charge of an activity or person, and make sure that things are done in the correct way (past participle of supervidere, from videre )
supervise
Supervision; inspection
supervise
To look over so as to read; to peruse
supervise
{f} oversee, administer, direct, manage, watch over
supervise
If you supervise an activity or a person, you make sure that the activity is done correctly or that the person is doing a task or behaving correctly. University teachers have refused to supervise students' examinations
supervised

  Heceleme

  su·per·vised

  Türkçe nasıl söylenir

  supırvayzd

  Zıt anlamlılar

  unsupervised

  Telaffuz

  /ˈso͞opərˌvīzd/ /ˈsuːpɜrˌvaɪzd/

  Etimoloji

  [ 'sü-p&r-"vIz ] (transitive verb.) 1588. Medieval Latin supervisus, past participle of supervidEre, from Latin super- + vidEre to see; more at WIT.

  Günün kelimesi

  dexterous