oversee, administer, direct, manage, watch over

listen to the pronunciation of oversee, administer, direct, manage, watch over
İngilizce - Türkçe

oversee, administer, direct, manage, watch over teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

supervise
{f} idare etmek
supervise
{f} gözetip denetleyerek idare etmek, gözetip denetlemek
supervise
{f} yönetmek
supervise
murakabe
supervise
nezaret

Sen merak etme. Başlarında nezaretçi bulunacak. - Don't worry. They will be supervised.

supervise
murakabe etmek
supervise
gözetip denetlemek
supervise
denetlemek
supervise
denetle

Aslında domuzlar çalışmadı fakat diğerlerini yönetti ve denetledi. - The pigs did not actually work, but directed and supervised the others.

O yazarken, babası denetleyecek. - While she is writing, her dad will supervise.

supervise
denetle,nezaret et
supervise
{f} nezaret etmek
supervise
(Askeri) MURAKABE ETMEK, NEZARET ETMEK: Herhangi bir iş veya faaliyeti gözaltında tutmak
supervise
{f} gözetmek
supervise
{f} bakmak
İngilizce - İngilizce
{f} supervise
oversee, administer, direct, manage, watch over