suitable, pleasing, according to

listen to the pronunciation of suitable, pleasing, according to
İngilizce - Türkçe

suitable, pleasing, according to teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

agreeable
halavetli
agreeable
anlaşmaya hazır

Biz sizin koşullarınızla anlaşmaya hazırız. - We are agreeable to your conditions.

agreeable
hoşa giden
agreeable
uygun

Bizim planımız için uygun musun? - Are you agreeable to our plan?

agreeable
razı
agreeable
mutabık
agreeable
kabul edilebilir
agreeable
hoş

Sekreter bana hoş bir gülümseme verdi. - The secretary gave me an agreeable smile.

Ben çok hoş hissediyorum. - I'm feeling very agreeable.

agreeable
uzlaşmacı

O, çok uzlaşmacı bir insandır. - He is a very agreeable person.

agreeable
{s} münasip
agreeable
{s} uysal
agreeable
{s} iyi
agreeable
{s} hazır

Biz sizin koşullarınızla anlaşmaya hazırız. - We are agreeable to your conditions.

agreeable
(sıfat) kabul edilir, münasip, hoş, iyi, makbul, tatlı, uygun, razı, hazır, uysal
agreeable
{s} kabul edilir
İngilizce - İngilizce
{a} agreeable
suitable, pleasing, according to