suggest, propose; move ahead (e.g. the hands of a clock)

listen to the pronunciation of suggest, propose; move ahead (e.g. the hands of a clock)
İngilizce - Türkçe

suggest, propose; move ahead (e.g. the hands of a clock) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

put forward
(plan,bir tartışma) Ortaya atmak
put forward
öne sürmek
put forward
adaylığını koymak
put forward
meydana atmak
put forward
öne almak
put forward
ortaya atılmak
put forward
ileri sür

Barry Taylor'un ismi başkanlık makamı için ileri sürüldü. - Barry Taylor's name has been put forward for the post of chairman.

Arkadaşım iyi bir fikir ileri sürdü. - My friend put forward a good suggestion.

put forward
ileri sürmek
put forward
ortaya atmak
put forward
önermek, ileri sürmek
put forward
(saati) ileri almak
put forward
iddia etmek
put forward
ileri almak
put forward
sunmak
put forward
öne çıkarmak
İngilizce - İngilizce
put forward
suggest, propose; move ahead (e.g. the hands of a clock)