subjection to rule; submissiveness to order and control; habit of obedience

listen to the pronunciation of subjection to rule; submissiveness to order and control; habit of obedience
İngilizce - Türkçe

subjection to rule; submissiveness to order and control; habit of obedience teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

discipline
disiplin

Tom disiplinden yoksun. - Tom lacks discipline.

Tom yeterince disiplinli değil. - Tom isn't disciplined enough.

discipline
sıkıdüzen
discipline
{f} kontrol et
discipline
bilgi dalı
discipline
eğitmek
discipline
kontrol altında tutmak
discipline
eğitim
discipline
idare etmek
discipline
{i} cezalandırma
discipline
cezalandır/terbi
discipline
yöntem/ceza/disiplin
discipline
disiplin,v.kontrol et: n.disiplin
discipline
{i} sıkı düzen
discipline
(Askeri) DİSİPLİN: Belirli bir harekat için tespit edilen sistematik kurallar ve usuller. Örneğin, yürüyüş disiplini (march discipline), kamuflaj disiplini (camouflage discipline) gibi
discipline
{i} bilim dalı

Dilbilim dili tanımlamayı amaçlayan bilim dalıdır. - Linguistics is the discipline which aims to describe language.

discipline
{i} talim
discipline
{i} sıkı disiplin
discipline
disipline sokmak
discipline
{i} otorite
İngilizce - İngilizce
discipline
subjection to rule; submissiveness to order and control; habit of obedience