stiff-necked

listen to the pronunciation of stiff-necked
İngilizce - Türkçe
boynu tutulmuş
inatçı
dik başlı
kibirli
stubborn
inatçı

Eğer inatçı olursan kesinlikle yalnız kalırsın. - If it becomes stubborn indeed it stands alone.

Daha önce böyle inatçı bir kişiyle karşılaşmadım. - I have never come across such a stubborn person.

stubborn
ayak direyerek
stiff neck
boyun tutulması

Bir boyun tutulmasıyla uyandım. - I woke up with a stiff neck.

stubborn
direngen
stubborn
keçi
stubborn
dik kafalı
stubborn
{s} dediğim dedik
stubborn
iddiacı
stubborn
anut
stubborn
aksileşmek
stiff necked
inatçı
stubborn
sebatkâr
stiff necked
sert boyunlu
stubborn
stubbornlyinatla
stubborn
stubbornnessinatçılık
stubborn
katır

O bir katır kadar inatçı. - He's as stubborn as a mule.

O bir katır kadar inatçıdır. - He is stubborn as a mule.

stiff neck
tutulmuş boyun
stiff neck
lumbago
stiff neck
inatçılık
stiff necked
yapmacıklı
stiff necked
kibirli
stiff necked
dik kafalı
stiffnecked
dik başl
stiffnecked
inatçı
stiffnecked
boynu tutulmuş
stubborn
müşkül
stubborn
{s} vazgeçmeyen
stubborn
serkeş
stubborn
{s} dik başlı
İngilizce - İngilizce
Stubborn and arrogant
haughtily stubborn; "a stiff-necked old Boston Brahmin"
disapproval If you say that someone is stiff-necked, you mean that they are proud and unwilling to do what other people want. too proud, and refusing to change or obey = stubborn
haughtily stubborn; "a stiff-necked old Boston Brahmin
stiffnecked
{a} stubborn, obstinate, rebellious
stiff neck
stubborn; obstinate
stiff necked
stubborn
stiffnecked
Stubborn; inflexibly obstinate; contumacious; as, stiff-necked pride; a stiff-necked people
stiff-necked