stiff-necked

listen to the pronunciation of stiff-necked
Englisch - Türkisch
boynu tutulmuş
inatçı
dik başlı
kibirli
stubborn
inatçı

İnatçı yanım babamdan gelmedir. - I've got my stubbornness from my father.

Mary özür dilemeyecek kadar çok inatçı. - Mary is too stubborn to apologize.

stubborn
ayak direyerek
stiff neck
boyun tutulması

Bir boyun tutulmasıyla uyandım. - I woke up with a stiff neck.

stubborn
direngen
stubborn
{s} dediğim dedik
stubborn
dik kafalı
stubborn
keçi
stubborn
aksileşmek
stubborn
anut
stubborn
iddiacı
stiff necked
inatçı
stubborn
sebatkâr
stiff necked
sert boyunlu
stubborn
katır

O bir katır kadar inatçıdır. - He is stubborn as a mule.

Bir katır kadar inatçısın! Bu sefer onun haklı olduğunu kabul et. - You are as stubborn as a mule! For once, accept that she is right.

stubborn
stubbornnessinatçılık
stubborn
stubbornlyinatla
stiff neck
lumbago
stiff neck
inatçılık
stiff neck
tutulmuş boyun
stiff necked
kibirli
stiff necked
yapmacıklı
stiff necked
dik kafalı
stiffnecked
dik başl
stiffnecked
inatçı
stiffnecked
boynu tutulmuş
stubborn
serkeş
stubborn
{s} vazgeçmeyen
stubborn
{s} dik başlı
stubborn
müşkül
Englisch - Englisch
Stubborn and arrogant
haughtily stubborn; "a stiff-necked old Boston Brahmin"
disapproval If you say that someone is stiff-necked, you mean that they are proud and unwilling to do what other people want. too proud, and refusing to change or obey = stubborn
haughtily stubborn; "a stiff-necked old Boston Brahmin
stiffnecked
{a} stubborn, obstinate, rebellious
stiff neck
stubborn; obstinate
stiff necked
stubborn
stiffnecked
Stubborn; inflexibly obstinate; contumacious; as, stiff-necked pride; a stiff-necked people
stiff-necked
Favoriten