katır

listen to the pronunciation of katır
Türkçe - İngilizce
hinny
(Tabiat Doğa) (hayvan) [syn.: katır, ester, bardo] mule
mule; hinny
mule; stubborn, bad-tempered
stubborn, mulish
stubborn person
Garron
Garran
mule

More tractors meant fewer horses and mules. - Daha fazla traktörler daha az at ve katır anlamına geliyordu.

Tom got kicked by a mule. - Tom bir katır tarafından tekmelendi.

stubborn

He's as stubborn as a mule. - O bir katır kadar inatçı.

Tom is as stubborn as a mule. - Tom bir katır kadar inatçı.

katır gibi
(inatçı) as stubborn as a mule, as obstinate as a mule
katır gibi
mulish
katır inadı
mulishness
katır katarı
mule train
katır kutur
with a crunching sound; hardened, very hard
katır kutur
with a crunching sound, crunchingly
katır kutur
making a clumping sound
katır kutur yemek
to crunch, eat (something) crunchingly
katır kutur yemek
to crunch, to munch
katır kuyruğu gibi kalmak
not to make any progress
katır sidiği
suds
top çeken katır
(Askeri) artillery mule
katır