specifically, a kind of fast amble; a rack

listen to the pronunciation of specifically, a kind of fast amble; a rack
İngilizce - Türkçe

specifically, a kind of fast amble; a rack teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

pace
{i} (yürürken atılan) adım
a kind of
tarafından
pace
yürürken atılan adım
pace
adim atmak
pace
arşınlamak
a kind of
bir çeşit

Şitaki bir çeşit mantardır. - A shiitake is a kind of mushroom.

pace
koşu ya da yürüyüş hızını belirlemek
pace
adımlamak
pace
yürüyüş sürati
pace
hatve
pace
(isim) adım, yürüyüş, uygun adım yürüyüş, hız
pace
{i} hız

Ben, özellikle Pekin gibi büyük şehirler ile ilgili olarak Çin'i tek bir cümleyle açıklayabilirim. - Çin, yaşam hızı hem hızlı hem de keyifli bir ülkedir. - I can describe China, especially in relation to big cities like Beijing, in one sentence - China is a country whose pace of life is both fast and leisurely.

Tom'un hız değişikliğine ihtiyacı var. - Tom needs a change of pace.

pace
(fiil) adımlamak, yürümek, volta atmak, düzene sokmak, hızını ayarlamak, rahvan gitmek
pace
{f} bir

Bu hoş bir değişiklik. - This is a nice change of pace.

O büyük bir hızla yürüdü. - He walked at a quick pace.

pace
bir a dımda katedilen mesafe
pace
{f} hızını ayarlamak
pace
{i} uygun adım yürüyüş
pace
(Askeri) (GROUND FORCES) YÜRÜYÜŞ HIZI (KARA KUVVETLERİ): Kara Kuvvetlerinde, önceden belirtilmiş ortalama yürüyüş hızını düzenleyen bir kol veya unsurun hızı
pace
put one through his paces bir kimsenin kabiliyetini denemek
pace
set the için pace yarış veya yürüyüşte sürati tayin etmek
pace
{f} adımla

Karanlık olmaya başladığında, ben adımlarımı hızlandırdım. - When it started to get dark, I quickened my pace.

pace
{f} düzene sokmak
İngilizce - İngilizce
pace
specifically, a kind of fast amble; a rack