adim atmak

listen to the pronunciation of adim atmak
Türkçe - İngilizce

adim atmak teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

adım atmak
step
adım atmak
take a step
adım atmak
a) to step b) to take the first step, to begin
adım atmak
1. to take a step. 2. to make progress
adım atmak
taken a step
adım atmak
begin
adım atmak
took a step
adım atma
stepping
adım at
taken a step
adım at
take a step
adım at
took a step
adım at
{f} stepping

You're stepping into dangerous territory. - Tehlikeli alana adım atıyorsun.

adım at
{f} step

Tom wished he'd never stepped foot into Mary's house. - Tom Mary'nin evine asla adım atmamış olmayı diledi.

Just step right over there. - Sadece oraya doğru bir adım atın.

erkeklik erkekliğe adım atmak
grow into a man
geri adım atmak
step back
geri adım atmak
(Hukuk) backed down
somut bir adım atmak
take a concrete step
yanlış adım atmak
to put a foot wrong
adim atmak