plural form of abundant number

listen to the pronunciation of plural form of abundant number
İngilizce - İngilizce
abundant numbers
plural form of abundant number

  Heceleme

  plu·ral form of a·bun·dant num·ber

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv ıbʌndınt nʌmbır

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv əˈbəndənt ˈnəmbər/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv əˈbʌndənt ˈnʌmbɜr/

  Günün kelimesi

  scut