something you tell to one person at a time

listen to the pronunciation of something you tell to one person at a time
İngilizce - Türkçe

something you tell to one person at a time teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

secret
sır

O sır sonsuza dek saklanamaz. - That secret can't be kept forever.

Onu sır olarak saklamak için ona söz verdim. - I promised him to keep it secret.

secret
{s} gizli

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

secret
(Bilgisayar) parola
secret
esrar
secret
yaşırın
secret
gizemli

Neden bu kadar gizemlisin? - Why are you so secretive?

Belki bazen fazla gizemliyimdir. - Perhaps I'm sometimes too secretive.

secret
gizem

Neden bu kadar gizemlisin? - Why are you so secretive?

Tom her zaman çok gizemliydi. - Tom was always very secretive.

secret
saklı

Tom sırları bizden saklıyor. - Tom has been keeping secrets from us.

Birbirimizden saklımız yok. - We have no secrets from each other.

secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
secret
in on the sec
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
muamma
secret
{i} giz

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

secret
anlaşılmaz şey
İngilizce - İngilizce
secret
something you tell to one person at a time

  Heceleme

  some·thing you tell to one per·son at a time

  Türkçe nasıl söylenir

  sʌmthîng yu tel tı hwʌn pırsın ät ı taym

  Telaffuz

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈyo͞o ˈtel tə ˈhwən ˈpərsən ˈat ə ˈtīm/ /ˈsʌmθɪŋ ˈjuː ˈtɛl tə ˈhwʌn ˈpɜrsən ˈæt ə ˈtaɪm/

  Günün kelimesi

  meed