some, few; separate, distinct; individual, particular; various, respective

listen to the pronunciation of some, few; separate, distinct; individual, particular; various, respective
İngilizce - Türkçe

some, few; separate, distinct; individual, particular; various, respective teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

several
(İnşaat) birkaç

Afganistan ve İran her ikisi de milli marşlarını 20.yüzyıl boyunca birkaç kez değiştirmişti. - Afghanistan and Iran both changed their national anthems several times in the course of the 20th century.

Resmin tahmini değeri birkaç milyon dolar. - The value of the painting was estimated at several million dollars.

several
{s} birbirinden farklı
several
{s} değişik

Kelimenin değişik anlamları vardır. - The word has several meanings.

several
{s} farklı

Firmamız farklı kültürel etkinlikleri destekler. - Our company supports several cultural events.

Şehir hayatının farklı avantajları var. - There are several advantages to city life.

several
sürüsüne bereket
several
(Kanun) bağımsız
several
bazısı
several
kimi
several
bir kaçı
several
çeşitli

Hastalık çeşitli şekillerde yayıldı. - The disease spread in several ways.

Bando çeşitli marşlar çaldı. - The band played several marches.

several
kendi

Tom birkaç dili akıcı olarak konuşur fakat onun işi gereği, o sadece kendi ana diline çeviri yapar. - Tom speaks several languages fluently, but for his job, he only translates into his native language.

John sormadan birkaç adet pastayı kendisi aldı. - John helped himself to several pieces of pie without asking.

several
ayrı ayrı
several
birtakım

Birtakım Avrupa ülkelerinde geçerli para birimi avrodur. Simgesi € şeklindedir. Bir avro yaklaşık iki Türk lirası değerindedir. - In several European countries, the current currency is the euro. Its symbol is €. One euro is worth about two Turkish lira.

several
tek

Tom yıllarca tek başına yaşadı. - Tom lived alone for several years.

Jim Anne'e birkaç kez çıkma teklif etti. - Jim has asked Anne out several times.

several
severally birer birer
several
{s} bir takım

Bir takım hataların birleşimi kazaya neden oldu. - A combination of several mistakes led to the accident.

Son fırtınada bir takım evler hasar gördü. - Several houses were damaged in the last storm.

several
{s} ayrı, tek
İngilizce - İngilizce
{s} several
some, few; separate, distinct; individual, particular; various, respective